Koterov u Plzně

Koterov - polštářové lávy spilitů

Foto 19. Spility na lokalitě vznikly ve formě polštářových láv, kdy "polštáře" mají zpravidla mírně eliptický tvar a velikost od několika cm po několik metrů. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce