Koterov u Plzně

Koterov - textura a barva spilitů

Foto 14. Pro spility je typická jemnozrnná stavba a nazelenalá nebo tmavě šedá barva. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce