Klonk u Suchomast

Klonk - litologický profil hranicí silur-devon

Obrázek 1. Litologické schéma hranice mezi silurem a devonem na Klonku u Suchomast. 1 – tmavě šedé vápnité břidlice; 2 – tmavě šedé mikritické až biomikritické vápence s rovnoběžnou laminací; 3 – nerozlišené jemně zrnité bioklastické vápence; 4 – nerozlišené hrubě zrnité bioklastické vápence.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce