Klonk u Suchomast

Klonk - turistická mapa

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 38 Hřebeny a slapská přehrada (sektor A1), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2001, web: http://trasa.cz. © Klub český turistů.

Lokalita je vyznačena červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce