Klonk u Suchomast

Klonk - střídání vápenců a břidlic

Foto 7. V profilu se rytmicky střídají deskovité vápence s polohami vápnitých břidlic. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce