Klonk u Suchomast

Klonk - výchozy profilu se stratotypovou hranicí silur-devon

Foto 6. Pěkně viditelné je defilé výchozů ze sv. okraje obce, v popředí památník stratotypové hranice. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce