Klonk u Suchomast

Klonk - informační deska o hranici silur-devon

Foto 5. Bronzová informační deska na památníku stratotypové hranice silur-devon. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce