Klonk u Suchomast

Foto 16. Hranice silur-devon se nachází v poloze lavicovitého vápence č. 20 (poloha se třemi jádrovými vývrty). Přibližná hranice je označena modrou linií. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce