Klonk u Suchomast

Klonk - krystalovaný kalcit na puklinách vápenců

Foto 11. Na puklinách lavicovitých vápenců se objevuje krystalovaný kalcit. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce