Kaznějov

Kaznějov - pestré barvy kaolinitových sedimentů

Foto 8. Kaolinitové sedimenty kladenského souvrství mají různou barvu, často bývají vyvinuty v pestrých odstínech. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce