Kaznějov

Kaznějov - eroze kaolinitových zvětralin

Foto 22. Intenzivní eroze kaolinitových zvětralin v lomu Kaznějov. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce