Kaznějov

Kaznějov - psamitická textura kaolinitových zvětralin

Foto 16. Světlá barva a hrubě psamitická až psefitická struktura kaolinitových reziduí. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce