Kaznějov

Kaznějov - kaolinitový lom v arkózách kladenského souvrství

Foto 1. Jámový kaolinitový lom je založen v sv. části plzeňské pánve v silně kaolinizovaných arkózách kladenského souvrství. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce