Karlštejn - Budňanská skála

Karlštejn - schéma profilu

Obrázek 1. Schéma odkryvu parastratotypové hranice na Budňanské skále (podle Chlupáče, 1999). Vysvětlivky: 1 – tmavé deskovité vápence a vápnité břidlice přídolského souvrství nejvyššího siluru;
2 – masivní lavice níže ortoceramové, výše krinoidové vápence mezi nimiž probíhá hranice silur-devon (S/D); 3 – deskovité vápence lochkovského souvrství (devon); Q – odkryv v kvartéru.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce