Karlštejn - Budňanská skála

Karlštejn - turistická mapa

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 36 (C3), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2004, web: http://trasa.cz. © Klub český turistů.

Výchoz je vyznačen zeleným čtverečkem jako chráněná lokality.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce