Karlštejn - Budňanská skála

Karlštejn - vyznačení hranice silur-devon

Foto 6. Parastratotypová hranice silur-devon je vyznačena bronzovými deskami na výchozu. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce