Karlštejn - Budňanská skála

Karlštejn - profil výchozů silurských a devonských hornin

Foto 4. Profil výchozů s parastratotypovou hranicí silur-devon se nachází hned u silnice, naproti mostu přes Berounku. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce