Karlštejn - Budňanská skála

Karlštejn - provrásnění hornin přídolského souvrství

Foto 24. Komplikované provrásnění lavic vápenců a vápnitých břidlic přídolského souvrství (silur). Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce