Karlštejn - Budňanská skála

Karlštejn - hranice přídolského a lochkovského souvrství

Foto 21. Střídání lavic vápence a vápnitých břidlic přídolského souvrství (silur) v pravé spodní části a lavice vápenců lochkovského souvrství (devon) v levé horní části. Hranice je přibližně naznačena. Stav 21.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce