Kaplice

Kaplice - geologická mapa list Trhové Sviny

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 32-24 Trhové Sviny. Vydal Český geologický ústav v roce 1992, redaktor listu S. Vrána. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální písčité hlíny a hlinité písky; 3 – deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky;
4 – deluviální a deluviálně-soliflukční hlíny; 11 – neogén, mydlovarské souvrství: písky a jíly;
26 – moldanubický pluton: středně zrnitý až drobnozrnný biotitický granodiorit (freistadtský typ);
29 – moldanubický pluton: středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitová žula (mrákotínský typ);
30 – moldanubický pluton: středně zrnitá porfyrická biotitická žula (weinsberský typ); 45 – moldanubikum: muskovit-biotitová pararula; 48 – moldanubikum: migmatitizovaná biotitická a sillimanit-biotitická pararula místy s muskovitem, cordieritem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce