Kaplice

Kaplice - mikrofotagrafie granitu

Foto 41. Slabě přeměněný K-živec, biotit a muskovit v granitu typu Weinsberg, polarizační mikroskop, XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce