Kaplice

Kaplice - mikrofotagrafie granitu

Foto 40. Slabě přeměněný K-živec, hnědý biotit a bezbarvý muskovit v granitu typu Weinsberg, polarizační mikroskop, PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce