Kaplice

Kaplice - porfyrická textura granitu

Foto 33. Granity typu Weinsberg jsou hrubě zrnité horniny s porfyrickou texturou, místy s usměrněnou stavbou. Stav 27.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce