Kaplice

Kaplice - granity typu Weinsberg

Foto 27. V biotitových pararulách jednotvárné skupiny moldanubika jsou uložena tělesa granitů typu Weinsberg. Stav 27.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce