Kaplice

Kaplice - biotitové pararuly moldanubika

Foto 17. Převládajícím horninovým typem jsou biotitová až sillimanit-biotitové pararuly jednotvárné skupiny moldanubika, místy s porfyroblasty K-živce. Stav 27.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce