Kamenná Lhota

Kamenná Lhota - částečně zatopený lom v granitech koutského typu

Foto 7. V opuštěném lomu se dříve těžil granitu koutského typu, který tvoří součást melechovského masivu v rámci tělesa moldanubického plutonu. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce