Kamenná Lhota

Kamenná Lhota - částečně zatopený lom

Foto 2. Opuštěný a částečně zatopený lom v granitu typu Kouty moldanubického plutonu. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce