Kamenná Lhota

Kamenná Lhota - textura granitu koutského typu

Foto 14. Textura středně zrnitého biotit-muskovitového granitu koutského typu. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce