Kamenický Šenov - Panská skála

Kamenický Šenov - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 02-24 Nový Bor, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu J. Valečka. © Česká geologická služba. 

Vysvětlivky: 6 – pleistocén: deluviální kamenito-hlinité až hlinito-kamenité sedimenty, 7 – pleistocén: deluviální kamenito-hlinité sedimenty s bloky, 18 – paleogén-neogén: olivinický alkalický bazalt, nefelinický bazanit, 23 – paleogén-neogén: analcimický, apoleucitický a sodalitický tefrit a trachybazalt, 
25 – paleogén-neogén: trachyt a sodalitický trachyt, 29 – paleogén-neogén: bazaltoidní pyroklastika, 
33 – křída, březenské souvrství: středně zrnité křemenné pískovce, prachovito-jílovité, jemně zrnité pískovce.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce