Kamenický Šenov - Panská skála

Kamenický Šenov - sloupcovitá odlučnost bazanitu na Panské skále

Foto 8. Jako "kamenné varhany" je někdy označována sloupcovitá odlučnost vulkanických hornin, na lokalitě Panská skála je to nefelinický bazanit. Stav 25.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce