Kamenický Šenov - Panská skála

Kamenický Šenov - sloupcovitá odlučnost bazanitu na Panské skále

Foto 6. Chráněný přírodní výtvor Panská skála je zformován někdejší těžební činností, díky které je dnes  velmi instruktivně odkryta sloupcovitá odlučnost nefelinického bazanitu. Stav 25.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce