Kamenický Šenov - Panská skála

Kamenický Šenov - odchylky od paralelního uspořádání sloupců

Foto 23. Sloupcovitá odlučnost bazanitu vznikala při klidném tuhnutí taveniny, v některých místech nejsou sloupce uspořádány přesně paralelně. Stav 25.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce