Kamenický Šenov - Panská skála

Kamenický Šenov - sloupcovitá odlučnost

Foto 19. Sloupcovitá odlučnost bazanitu vznikala při klidném tuhnutí taveniny a tak se vtvořily sloupce o značné délce. Stav 25.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce