Kamenický Šenov - Panská skála

Kamenický Šenov - průřez sloupcem odlučnosti

Foto 15. Odlučné sloupce bazanitu mají v příčném řezu pětiúhelníkový nebo šestiúhelníkový tvar. Stav 25.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce