Kamenický Šenov - Panská skála

Kamenický Šenov - afanitická textura a tmavě šedá barva bazanitu

Foto 12. Nefelinický bazanit je hornina tmavě šedé až šedočerné barvy s afanitickou texturou a sloupcovitou odlučností. Stav 25.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce