Jílové u Držkova

rozšíření a stratigrafie radčické skupiny

Obrázek 1 (podle Chaloupského J. et al., 1989). Regionální rozšíření radčické skupiny je vyznačeno černou barvou, výskyt v podloží jiných skupin je označen tečkovaně. Ve vrstevním sledu radčické skupiny mají čísla tento význam: 48 – metatufy a metatufity, 49 – albitická žula, 50 – keratofyry a křemenné keratofyry, 51 – metadiabasy, 52 – zelené břidlice, 53, 54 – chlorit-sericitické fylity, 55 – krystalické vápence, 56 – grafitické fylity, 57 – metadroby, 58 – metakonglomeráty, 59 – grafit-sericitické fylity, 60 – metadroby, 61 – metakonglomeráty, 62 – metalydity, 63 – kvarcitické fylity až kvarcity.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce