Jílové u Držkova

geologická mapa okolí Jílového

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-32 Jablonec nad Nisou, vydal Český geologický ústav, redaktor listu M. Coubal. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 5 – deluviální kamenitohlinité, písčitohlinité a hlinitopísčité sedimenty, 47 – chlorit-sericitický fylit ponikelské skupiny, 48 – albitický kvarcit ponikelské skupiny, 52 – sericitický kvarcit ponikelské skupiny, 59 – zelená břidlice radčické skupiny, 60 – chlorit-sericitický fylit (pokrývačské fylity) radčické skupiny, 61 – chlorit-sericitický a sericitický fylit radčické skupiny, 64 – laminovaný grafit-sericitický a sericitický fylit radčické skupiny.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce