Jílové u Držkova

Jílové - su úlomků fylitů

Foto 4. V suti pod stěnou je dostatek vzorků pokrývačských fylitů. Stav 13.7.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce