Jílové u Držkova

Jílové - křemenná čočka

Foto 12. Křemen a křemen-živcové čočky jsou běžnou součástí chloriticko-sericitických fylitů. Stav 13.7.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce