Jílové u Držkova

Jílové - foliace a lineace fylitů

Foto 11. Jemné svraštění ploch folice a slabě zřetelná lineace chlorit-sericitických fylitů. Stav 13.7.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce