Javornice

SiO2 60,93
TiO2 1,00
Al2O3 15,09
Fe2O3 0,77
FeO 4,37
MnO 0,10
MgO 4,52
CaO 4,89
Na2O 2,95
K2O 3,62
H2O+ 0,98
H2O- 0,14
P2O5 0,30
CO2 0,17
suma 99,87

Tabulka 1. Chemické složení amfibol biotitového granodioritu z lomu u Javornice (podle Domečky a Opletala, 1974).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce