Javornice

Javornice - rozšíření granitoidních těles sv. od Rychnova n.K.

Obrázek 1. Schéma výskytu plutonických těles sv. od Rychnova nad Kněžnou (podle Domečky a Opletala, 1974). Vysvětlivky: a – svrchní křída; b – granitoidy: 1 – těleso Lukavice; 2 – těleso Javornice; 3, 4, 5 – výskyty v okolí Pěčína; 6 – těleso Rampuše; 7 – těleso Uhřínov; c – novoměstské krystalinikum; d – stroňská skupina; e – olešnicko-uhřínovské nasunutí; f – zlomy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce