Javornice

Javornice - stavba amfibol-biotitového granodioritu

Foto 8. Všesměrná, středně zrnitá textura amfibol-biotitového granodioritu, polohy světle červených živců. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce