Javornice

Javornice - stavba amfibol-biotitového granodioritu

Foto 7. Všesměrná, středně zrnitá textura amfibol-biotitového granodioritu (šířka záběru 5 cm). Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce