Javornice

Javornice - enklávy melanokratních granitů

Foto 11. V granodioritu jsou běžné uzavřeniny melanokratních granitů s ostrým ohraničením a různou velikostí. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce