Javornice

Javornice - vstup do opuštěného lomu

Foto 1. Vstup do opuštěného etážového lomu jz. od obce. Stav 5.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce