Hynčice u Meziměstí

geologická mapa okolí Hynčic

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-31 Meziměstí. Vydal Český geologický ústav v roce 1995, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 4 – deluviální písčito-hlinité až kamenito-hlinité sedimenty, 7 –sprašové hlíny, 8 – štěrky a písky, 25 – červenohnědé aleuropelity, podřadně prachovité a jemnozrnné pískovce, broumovské souvrství, martínkovické vrstvy, 28 – vižňovský obzor: pastelové slínovce a prachovce, vrstvičky silicitů, broumovské souvrství, martínkovické vrstvy, 29 – červenohnědé a pastelově zbarvené aleuropelity, prachovce a pískovce, broumovské souvrství, olivětínské vrstvy, 30 – vulkanodetritický vývoj: pískovce, arkózy, droby, broumovské souvrství, olivětínské vrstvy, 32 – ruprechtický obzor, broumovské souvrství, olivětínské vrstvy: vápence, slínovce, prachovce, tufity a andezitové tufy, 33 – ryolitové tufy a tufity, broumovské souvrství, olivětínské vrstvy, 37 – ryolitové ingnibrity, broumovské souvrství, noworudské vrstvy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce