Hynčice u Meziměstí

výchozy olivětínských vrstev - walchiový vývoj

Foto 7. Šedé polohy rytmického komplexů prachovců a jílovců walchiového vývoje olivětínských vrstev v profilu nad řekou Stěnavou. Stav 17.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce