Hromnice u Plzně

Hromnice - těžební jáma a okolní haldy

Foto 6. Po povrchové těžbě zůstala jáma značných rozměrů a řada hald v blízkém okolí. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce