Hromnice u Plzně

Hromnice - částečně zatopený lom

Foto 5. Dnešní stav na lokalitě Hromnické jezírko. Zatopená je pouze spodní část lomu. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce